THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Tuesday, March 27, 2007

Tsubasa no Oreta Tenshitachi 2


Tsubasa no Oreta Tenshitachi 2 (2007)
Japanese Drama

Cast:
Ishihara Satomi (Episode 1) - Yoshimura Yuri
Sato Ryuta (Episode 1) - Nagasaka Hiroki
Toda Erika (Episode 2) - Saitou Haruka
Oshinari Shugo (Episode 2) - Mikami Mitsuteru & Mikami Kouki
Katou Rosa (Episode 3) - Nakagawa Kana
Kimura Ryou (Episode 3) - Daisuke
Koichi Mantaro (Episode 3) - Sugawara
Karina (Episode 4) - Misaki/ Satou Yoshimi
Sainei Ryuji (Episode 4) - Sawada Keisuke
Sano Shiro (Episode 4) - Maekawa Takurou

Genre: ?

Episodes: 4

Playlist COMPLETE and PRIVATE as of Mar. 27, 2007 (cr)

Summary: Second installment of the Tsubasa no Oreta Tenshitachi series.

~All information taken from DramaWiki~

No comments: